Länkar

Barn bloggar själva om sin resa och sitt liv på flykt i och till Europa

http://birdsofimmigrants.jogspace.net/

http://schengendangle.jogspace.net

Nyheter/Media

Samlade och omfattande nyheter om asylfrågor
http://www.sanna-ord.se/asylnytt/ 

Socialpolitik - tidning om socialpolitiska frågor
http://www.socialpolitik.com/
 

Anställda i Mölndahls kommun vill visa för Migrationsverket att barn inte kan skickas till Italien
http://svt.se/2.34007/1.2053825/fler_vittnar_om_brister?lid=senasteNytt_1765014

Gode män bildar stödgrupp för att bättra kunna hjälpa vid hot om överföring
http://svedala.lokaltidningen.se/en-forfarlig-vanmakt-/20100609/artikler/706099893/1502


Personal i Malmö protesterar mot överföringar av barn enligt Dublinförordningen
http://svt.se/2.33782/1.1909879/3000_i_upprop_for_flyktingbarnen?lid=is_search527895&lpos=8&queryArt527895=malta&sortOrder527895=0&doneSearch=true&sd=47225&from=siteSearch&pageArt527895=0

Barnpsykiatriker protesterar mot avvisning av ensamkommande barn
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/3123-fler-ensamkommande-flyktingbarn-avvisas

Bolag gör vinster på ensamkommande
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/bolag-tjanar-stort-pa-flyktingbarn_5506747.svd
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/article1277496/Flyktingbarn-blir-ren-vinst.htm

Teamet för krigs- och tortyrskadade om otillräcklig kompetens och behov i arbetet med ensamkommande 
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/article1283484/Expert-starkt-kritisk-mot-kompetensbrist.html


Nätverk för socialarbetare
  
Stockholms syndikalistiska socialarbetare. En grupp som träffas en gång i månaden och diskuterar socialpolitik, makt och organisering. För mer info se
https://www.sac.se/LS/Stockholm/


SFSA - socialarbetar för social aktion. Nätverk för socialarbetare och studenter i Göteborg som vill kritiskt granska och undersöka socialarbetarrollen och hur det sociala arbetet bedrivs.
http://socialaktion.wordpress.comNätverk och organisationer för flyktingar och migranters rättigheter

Rosengrenska - Nätverk av medicinsk och vårdpersonal i Göteborg för gömda flyktingar
http://weblog.rosengrenska.org/weblog/rosengrenska/

Deltastiftelsen -sjukvård för gömda i Skåne

http://www.deltastiftelsen.se/

Flyktinggruppernas och Asylkommitéernas Riksråd

http://www.farr.se/

Ingen människa är illegal - nätverk som stödjer människor som tvingas leva gömda

http://www.ingenillegal.org

Utanpapper - tidigare råd och stödlinje för barn utan papper

http://www.utanpapper.nu/

Kampanj för att barn ska undandras Dublinförordningen
http://www.barnetsbastaframst.se/

Kampanj för papperslösa kvinnors rätt till skydd

http://aintiawomankampanjen.wordpress.com/

Welcome to Europe - anti-rasistiskt nätverk som belyser och arbetar mot konsekvenserna av Europas gränser
http://w2eu.net/ 


Afrique-Europe-Interact - transnationellt nätverk 
http://www.afrique-europe-interact.net/index.php?article_id=38&clang=1

Frontexplode- Kampanj och information om Frontex
http://frontexplode.eu/