onsdag 27 april 2011

Tankar från en socialarbetare

Frustration över det snäva arbetet som vi som socialsekreterare förväntas utföra där medmänskligheten försvinner och balansen mellan sin yrkesroll och privatperson rubbas. Att blunda inför de kränkningar som personer som vi kommer i kontakt med i arbetet utsätts för är en skrämmande verklighet som vi dagligen stöter på. Acceptansen för ignorans legitimeras med att ”det är inte vårt ärende”. Så man slås ner, blundar, går hem och ifrågasätter syftet med socialt arbete (och undrar vem man själv blivit som accepterar ignoransen).

måndag 11 april 2011

Socialarbetare protesterar mot nedskärningar

Socialarbetare sätter ner foten 

http://www.arbetaren.se/articles/inrikes2011041 

Socialsekreterare bryter tystnaden

http://www.arbetaren.se/articles/inrikes2011039

Krisen slår hårt mot socialen
http://www.arbetaren.se/articles/inrikes20100317-2

Nyheter och tips från Aktion mot deportation

Warning to asylumseekers: Don´t go to the police!Varning till asylsökande gå inte till polisen!
http://www.aktionmotdeportation.se/post/57

Rapporter från protester mot de fortsatta utvisningarna till Irak
Stoppa avvisningarna till Irak - Debatt
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.595702-stoppa-avvisningarna-till-irak
Rättegång mot Sagåsendemonstranter | Regionala nyheter
http://svt.se/2.34007/1.2385687/rattegang_mot_sagasendemonstranter?lid=puff_2385687&;lpos=rubrik
Rättegång mot asylaktivister firades med kalas | Göteborgs Fria
http://www.goteborgsfria.nu/artikel/87607
Ny aktion vid migrationsförvar

Information för poliser som fått order att avvisa en asylsökande person från Sverige http://www.aktionmotdeportation.se/post/48

se mer på aktion mot deportations hemsida: 

www.aktionmotdeportation.se/tisdag 5 april 2011

Nytt nätverk bildat!

Helgen 1-3 april träffades tre grupper från Stockholm, Malmö och Göteborg för att skapa ett nationellt nätverk för socialarbetare och studerande som vill kämpa för en förändring av hur det sociala arbetet ser ut idag.

På var sitt håll har en massa spännande och bra saker hänt under två års tid. Vi som socialarbetare har nu gått ihop och påbörjat ett samarbete. Det har varit en väldigt inspirerande helg där vi bytt erfarenheter och kunskap, lärt känna varandra och planerat framtida gemensamma aktioner, kampanjer och utåtriktat material. Vi kommer fortsätta att träffas och planerar ett nytt stort möte till hösten. Vi vill växa som nätverk och söker kontakt med socialarbetare och studenter på andra orter.

Utrymmet för kritik och förändring finns varken inom utbildningen, politiken eller på våra arbetsplatser. Socialarbetare möter dagligen de människor som på olika sätt drabbas av samhälleliga orättvisor och förväntas att lösa dessa på ett individplan och tvingas många gånger fungera som stötdämpare för att minska de reella konflikterna som finns. Genom detta upprätthåller vi de rådande strukturer som finns utan att kunna påverka de faktiska problemen. Ett uppdrag som är omöjligt när vi ser dem vi möter i arbetet som våra uppdragsgivare.

Vi upplever att socialarbetare ofta är tysta i samhällsdebatten. Det finns ett utrymme och behov av att agera, göra sig hörda och problematisera det sociala arbetets osynliggjorda konflikter – vi tänker ta det!

/SFSA- Socialarbetare För Social Aktion Göteborg, Bryta tystnaden – Det sociala arbetet kan vara annorlunda Malmö, Stockholms Syndikalistiska Socialarbetare