tisdag 5 april 2011

Nytt nätverk bildat!

Helgen 1-3 april träffades tre grupper från Stockholm, Malmö och Göteborg för att skapa ett nationellt nätverk för socialarbetare och studerande som vill kämpa för en förändring av hur det sociala arbetet ser ut idag.

På var sitt håll har en massa spännande och bra saker hänt under två års tid. Vi som socialarbetare har nu gått ihop och påbörjat ett samarbete. Det har varit en väldigt inspirerande helg där vi bytt erfarenheter och kunskap, lärt känna varandra och planerat framtida gemensamma aktioner, kampanjer och utåtriktat material. Vi kommer fortsätta att träffas och planerar ett nytt stort möte till hösten. Vi vill växa som nätverk och söker kontakt med socialarbetare och studenter på andra orter.

Utrymmet för kritik och förändring finns varken inom utbildningen, politiken eller på våra arbetsplatser. Socialarbetare möter dagligen de människor som på olika sätt drabbas av samhälleliga orättvisor och förväntas att lösa dessa på ett individplan och tvingas många gånger fungera som stötdämpare för att minska de reella konflikterna som finns. Genom detta upprätthåller vi de rådande strukturer som finns utan att kunna påverka de faktiska problemen. Ett uppdrag som är omöjligt när vi ser dem vi möter i arbetet som våra uppdragsgivare.

Vi upplever att socialarbetare ofta är tysta i samhällsdebatten. Det finns ett utrymme och behov av att agera, göra sig hörda och problematisera det sociala arbetets osynliggjorda konflikter – vi tänker ta det!

/SFSA- Socialarbetare För Social Aktion Göteborg, Bryta tystnaden – Det sociala arbetet kan vara annorlunda Malmö, Stockholms Syndikalistiska Socialarbetare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar