onsdag 30 mars 2011

Stöduttalande för lärarstrejk i Björkbacken

Måndagen den 28:e mars gick lärarna på SIS-institutionen Björkbacken ut i strejk. Bakgrunden var att arbetsgivaren ville att de skulle börja arbeta som andra anställda, med fem veckors semester och utan extra ledigheter kring helgdagar såsom lärares avtal föreskriver. De skulle dock fortsätta att arbeta 45 timmar i veckan, vilket lärare gör för att arbeta in sitt sommarlov.

Under 2010 uppmärksammade flera medier att barn som Socialtjänsten placerar i HVB-hem inte får samma möjligheter till utbildning som andra barn. SIS är Statens Institutionsstyrelse, som bland annat ansvarar för de låsta behandlingshem där barn som omhändertagits enligt LVU (Lagen om Vård av Unga) vårdas. Dessa barn hör till de som har allvarligast problematik inom Socialtjänstens barnavård och omhändertas mot sin egen och/eller föräldrarnas vilja. Det är därför extra viktigt att de får en god kvalitet på sin vård och behandling. Deras möjligheter till utbildning är avgörande för deras återanpassning till samhället efter institutionsplaceringen.

Att kräva att lärare ska arbeta fem timmar övertid i veckan, utan andra förmåner eller kompensation, är att försämra yrkesgruppens arbetsvillkor, men innebär även en försämring av kvaliteten på ungdomarnas utbildning. Utmattningssymtom, stress och sjukskrivningar är vanliga både bland lärare och socialarbetare, men betraktas ofta av kommunala och statliga arbetsgivare som en naturlig del i arbetsprocessen. En medarbetarenkät på Björkbacken visar just höga stressnivåer hos lärarna. I slutändan är det de barn som hör till samhällets utsatta grupper som drabbas mest.

Vi protesterar mot det godtyckliga beslutet att i strid mot lärarnas avtal kräva ökade arbetsinsats utan kompensation. Kampen för ett rättvisare samhälle börjar i kampen om rättvisa arbetsförhållanden.

Stockholms Socialarbetarsyndikat ger sitt stöd till strejken i Björkbacken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar