måndag 14 mars 2011

Papperslösa kvinnor i Göteborg får rätt till skydd på kvinnojour!

http://aintiawomankampanjen.wordpress.com/2011/01/23/papperslosa-kvinnor-i-goteborg-far-ratt-till-skydd-pa-kvinnojour/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar