torsdag 13 januari 2011

Papperslösa kvinnors rätt till plats på kvinnojour – beslut i Göteborg om en vecka

På onsdag 19 januari tar Göteborgs kommunstyrelse upp motionen om papperslösa kvinnors rätt till plats på kvinnojour. Handläggare i Göteborgs stadsdelsnämnder som fått yttra sig benämner papperslösa som ”icke-existerande” människor och hänvisar till reglerad invandring för att slippa ansvar för papperslösa kvinnor som behöver plats på kvinnojour.
Se: http://aintiawomankampanjen.wordpress.com/nyheter/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar