fredag 14 januari 2011

Protestera mot massutvisningarna till Irak

Socialarbetare för Social Aktion -SFSA har beslutat att ansluta sig till det nybildade nätverket Aktion mot Deportation som bildats i Göteborg med anledning av de massavvisningar till Irak som pågår just nu. Nätverket är starkt kritiskt till hur Sverige tolkar situationen i Irak och till det sätt som avvisningarna sker på. Polisrapporter vittnar om att man under rapporter använder sig av diverse olika tvångsmetoder som går att läsa mer om i länkarna nedan. Aktion mot Deportation kräver att avvisningarna omedelbart stoppas, just nu avvisas personer som fruktar för sina liv. Situationen i Irak är på sina håll mycket orolig och FN-organet UNHCR har protesterat mot att Sverige trots detta fortsätter avvisningarna med chartrade plan till Irak.

Nästa avvisning till Irak planeras till den 19 januari och i måndags rymde 5 personer från Migrationsverkets förvar i Kållered utanför Göteborg. I onsdags inledde dessutom 15 personer på förvaret en hungerstrejk i protest mot den stundande avvisningen. Nätverket Aktion mot Deportation har skickat ut ett pressmeddelande som kräver att avvisningarna omedelbart stoppas, det är krav som vi i SFSA ställer oss bakom.

Mer om avvisningarna och hungerstrejken:

Polisrapporter om avvisningarna:


Mer om SFSA:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar