torsdag 11 november 2010

Barns rätt till sina föräldrar – tusentals barn och föräldrar får inte återförenas

128 personal med etableringsuppdrag och integrationssamordnare har uppmärksammat hur det i princip är omöjligt för somaliska barn och föräldrar att återförenas.

”Hur skall vi som möter nyanlända somaliska mammor och pappor, som har fått skydd i Sverige från kriget och beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige hantera "moment-22"-situationen som uppstår då man kräver dokument på styrkt identitet (som alla vet inte går att få tag på) för att de skall få återförenas med sina barn. Hur skall vi förklara och göra det begripligt för dem det berör, att de själva kunde få uppehållstillstånd utan sådana handlingar, men att deras barn inte får komma till dem på samma grunder.”

Personalen beskriver det som en rättsskandal som bryter mot folkrätt och barnkonventionen. Många barn har fått avslag på möjligheten att återförenas med sina föräldrar och fler avslag kommer hela tiden vilket orsakar onödigt lidande.
 
”Konsekvensen av detta är barn i alla åldrar till föräldrar som lever i Sverige och med permanent uppehållstillstånd, kan tvingas leva i krig eller illegalt på flykt utan vårdnadshavare utan rätt till sjukvård och skola, samtidigt som vi förväntar oss att föräldrarna skall lära sig svenska och söka jobb. HUR ÄR DET MÖJLIGT?” undrar de.

I ett öppet brev och upprop till migrationsminister Tobias Billström skriver personalen vidare att:
”Somalier är för närvarande den största gruppen asylsökande och följaktligen också den största gruppen i introduktions/etableringsprogram. Det aktuella problemet innebär självklart stora påfrestningar för dem de berör i första hand, men det innebär också stora problem att fullfölja etableringsuppdraget. Vi som arbetar med nyanländas etablering vill fortsätta med det vi anser oss vara bäst på, insatser för att nå målen arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället. Dessa mål överensstämmer också med de mål nyanlända uttrycker för oss.”
De beskriver hur de ofta måste vrida och vända på regelverk för att kunna utföra ett bra arbete. Hur det är regelverk som inte ser till nyanländas situation och där nyanlända görs till problem inte till en del av lösningen.

Denna problematik blir tydlig också i vårt arbete med ensamkommande och de somaliska barn som får uppehållstillstånd och har familj kvar i Somalia som de inte får återförenas med. Vi är glada att personer i sina yrkesroller går ut med de problem de ser och höjer sina röster för att de ser orättvisor för de de arbetar med och som gör att det omöjligt att göra ett bra arbete. Vi vill uttrycka vår solidaritet med de integrationssamordnare och personal som arbetar med etableringsuppdrag som tagit upp kampen för somaliska familjers rätt att återförenas.

http://blogg.aftonbladet.se//somaliskabarn
http://blogg.aftonbladet.se/familjeaterforening

http://blogg.aftonbladet.se/etableringsreformen
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=158905597469633
http://www.facebook.com/#!/pages/Somaliska-barns-ratt-till-sina-foraldrar/155325027834171
http://www.facebook.com/#!/pages/Integration-Etablering/154436581266130

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar