fredag 5 november 2010

Vi ställer oss bakom Kampanjen Barnets bästa främst!

Barnets bästa främst kräver ett stopp av överföringar för alla barn som riskerar att skickas tillbaka enligt Dublinförordningen så länge deras rättigheter inte kan garanteras.

Som vi har tagit upp i tidigare inlägg ser vi som arbetar med ensamkommande barn de orättvisor och det oerhört dåliga mående som barn som riskerar att skickas tillbaka enligt Dublinförordningen tvingas att utstå. Det är barn som har ett oerhört behov av trygghet inte att fortsätta bollas runt mellan olika länder i Europa eller tvingas leva som gömda.

Liksom Stockholms Syndikalistiska Socialarbetare har skrivit så är det förutom de konsekvenser detta medför för barnens psykiska mående en arbetsmiljöfråga och en facklig fråga. Att på samma gång stötta barn och skapa en trygghet är oförenligt med att å andra sidan vara ett led i att barn skickas tillbaka och att vi bara tysta ska se på. Det leder till en oerhörd psykisk påfrestning, känslor av maktlöshet och otillräcklighet. Vi är inte socialarbetare för att tvingas vara ett led i den orättvisa politiken som drabbar barn som riskerar att skickas tillbaka enligt Dublinförordningen.

För mer info om kampanjen se: www.barnetsbastaframst.se

Tips! Barnets bästa främst har nyligen också kommit ut med en bok Till Sverige - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser. I boken berättar barn själva om sin flykt till Sverige och om förhållandena runtom i Europa och Sverige. Den går att beställa eller ladda ner på hemsidan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar