fredag 26 november 2010

Papperslös, laglös, rättslös?


Panelsamtal om papperslösas rättigheter i förhållande till myndigheter, vård och samhället i stort.


Torsdag 2/12 kl 18-21 Hörsal Sappören, Sprängkullsgatan 21.


En diskussion om vad socialtjänstlagens paragrafer innebär för papperslösa i behov av stöd. Hur agerar man på de olika socialkontoren i mötet med papperslösa personer? Vad ligger till grund för agerandet? Vad får det för konsekvenser? Hur kan man ur olika perspektiv se på socialtjänstens ansvar att hjälpa?


Medverkar gör
·      Helena Holgersson- doktorand Kulturstudier Göteborgs universitet
·      Nadja Barenthin- sjuksköterska mobila teamet, Rosengrenska
·      Cecilia Carlsdotter- Diakon Hammarkullens kyrka  
·      Maria Guzman- Jurist Röda korset
·      Annelie Nilsson- Ledamot Kommunfullmäktige
·      Trifa Shakeley- Asylrättsaktivist, initiativtagare Ain’t I a woman

Arrangörer är SFSA - Socialarbetare för social aktion. Ett fristående nätverk bestående av yrkesaktiva och studenter inom det sociala arbetets fält. Vi vill skapa ett forum för diskussion där vi kan utmana och nyansera den gängse bilden av olika samhällsfenomen och sociala skeenden. Vi vill lyfta fram utsatta grupper och perspektiv som sällan representeras i den allmänna debatten. Vi vill också möjliggöra för människor att få representera sig själva i debatten och erbjuda möjlighet att träffa makthavare och personer i beslutsposition.

För mer information vänligen kontakta oss på sfsa@live.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar