onsdag 6 oktober 2010

plattformGenom nätverket vill vill skapa ett forum där vi kan

  • kan stödja varandra för att hitta alternativa förhållningssätt och för att kunna ta kampen på våra arbetsplatser
  • arbeta stödjande för utsatta grupper oavsett deras legala eller sociala status
  • kämpa mot de strukturer som begränsar människors liv
  • verka medvetandehöjande med oss själva, samt i och utanför de organisationer vi verkar i
  • för ett socialt arbete som tar avstånd från alla former av förtryck och dominans
  • Vi vill verka anti-förtryckande, anti-rasistiskt och feministiskt socialt arbete, mot heterosexism och homofobi, klassförtryck, ålderism och förtyck mot funktionshindrade.
  • Uppmuntra och synliggöra den kunskap som utsatta grupper har och göra dessa röster till utgångspunkt för nya kunskaper och praktiker


Så länge det sociala arbetet inte ifrågasätter eller arbetar mot de strukturer som existerar kommer vi tvingas att vara en del av dessa eller arbeta med konsekvenserna på ett individuellt plan.

Vi vill arbeta för ett mobiliserande socialt arbete där vi kämpar tillsammans med de vi arbetar för och med andra grupper som kämpar för social jämlikhet. Samhälleliga förändringar börjar med gruppers och individers motstånd mot orättvisor. 

Vårt mål är att bryta den tysta socialarbetarkultur som idag existerar. Att skapa utrymme där vi tillsammans kan stärka varandra och hitta de gemenskaper som kan leda till en förändring.

Vi organiserar oss utomparlamentariskt och strävar efter en platt organisation utan hierarkier där beslut fattas av de det berör.

Då flera av oss för tillfället arbetar och möter ensamkommande flyktingbarn vill vi börja med att skapa ett forum för de som på olika sätt i sitt yrke eller som medmänniska är i kontakt med dessa barn att organisera oss och att agera. Det finns många olika aspekter av den rasism och orättvisor som flyktingbarn möts av.

Denna blogg är ett sätt för att motverka osynliggörandet av människors verkligheter och erfarenheter. Ett sätt att bryta tystnaden och att visa en annan bild en den som framställs i det offentliga av makthavare och medier.

Vi vill att detta ska vara ett forum som möjliggör för dessa erfarenheter att komma ut. Ett forum som inspirerar till aktion, som verkar stärkande och bryter den isolering som idag finns. Alltså ett av alla de utrymmen för oss att hitta de gemenskaper där förändring kan börja.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar